LA FAMÍLIA • Teoria

  1. Diccionari català-amazic: La família.
  2. Audios "Els llibres de la Nur"
  3. Cartell Generalitat Valenciana: La família.
 • Fitxes per imprimir
  1. Comprensió lectora "La família". Aula d'Acollida Carles Vallbona (Montse Talavera)
  2. La Nàdia i en Li. T3: La casa i la família (impremta)
  3. La Nàdia i en Li. T3: La casa i la família (lligada)
  4. Jocs LIC: Identificació personal i relacions familiars
  5. Comencem 5: La família. (quadern del professor)
  6. Exercicis per a alumnes xinesos. La família. Aula d'Acollida INS de Vidreres.
  7. Ens coneixem: La família. Fitxa per omplir buits amb la forma correcta del verb "tenir". 
 • Exercicis interactius
 • Treball oral

1 comentari: