IDENTIFICACIÓ PERSONAL

 • Teoria


      Presentació de Montse Talavera

  1. Català Bàsic: Identificació personal.

 • Fitxes per imprimir

  1. Jocs LIC: Identificació personal i relacions familiars
  2. Som-hi 1: Com et dius?
  3. Les presentacions (amb Carles Puyol) Montse Talavera.

  1. Fitxa de biblioteca (Per omplir amb les dades personals)

 • Exercicis interactius


 • Jocs

  1. Preguntes i respostes per omplir i aparellar.
  2. Bingo_Introducció als números. (Thiago Mori. http://puntcatcomatots.cat)
  3. Joc de la Mona: On vius? (Regles joc Mona)
  4. Joc de la Mona: On vius (2)?
  5. Joc de la Mona: Et dius?
  6. Joc dels vaixells: Em dic i sóc.
  7. Joc dels vaixells: Em dic i sóc (2).
  8. Joc dels vaixells: Identificar-se.

 • Treball oral
1 comentari: